Historie
Historie
v datech | název obce a statut | urbanistický vývoj | kostel | ostatní památky
Jméno vsi Dymokury se odvozuje podle ústního podání ze slov dým a kouř nebo dým a kůry. Pověst praví: Tvrz Dymokury založili první ze slovanů. Dva bratři se rozešli a ohněm v lesích si dávali znamení. Kde první hranici zapálil, vystavěl Kouřim, kde vycházel dým z kůry na hranici druhého bratra, založeny byly Dymokury.

V písemných pramenech můžeme najít následující vývoj jména městečka Dymokury:
1249 Sobezlaus de Dimokur
1290 Venceslaus rex momio Sedlicensi vendit oppidium Dimokur juxta Poděbrad
1352 Dymokur
1464 in villa Dymokurziech
1568 uvazati se v tvrz Dymokury
1720 ves Dymokur
1842 Dimokur
1854 Dymokury
1930 Dymokury uváděny jako ves
1939 Dymokur/Dymokury
1945 Dymokury

Ve slovanských jazycích najdeme slovo "dymokur" pouze v sibiřské ruštině, kde se jím označovalo vykuřovadlo nebo oheň, který kouří hustým dýmem. Od tohoto slova je také pravděpodobně odvozeno jméno městečka, neboť i v archivních pramenech můžeme najít svědectví, že se u nás, zejména v Polabí, kde bylo vedle hlavního toku i mnoho vedlejších ramen, pálily "dymokury" na ochranu proti hmyzu.