Historie
Historie
v datech | název obce a statut | urbanistický vývoj | kostel | ostatní památky
Kostel je v Dymokurech doložen ve 14. století. Za třicetileté války byl velmi zpuštošen a po nutné opravě přifařen k Novému Bydžovu a posléze k Městci Králové. Od roku 1723 nechala Marie Antonie kněžna Montecuculi stavět nový kostel Zvěstování Panny Marie, který byl slavnostně vysvěcen roku 1725. Byl postaven patrně podle plánu J. Santiniho. Roku 1761 k němu byla přistavěna zvonice. Roku 1864 byla opravena kazatelna a všechny tři oltáře, další oprava se uskutečnila roku 1878.
Kostel má barokní centrální stavbu s pravoúhlými kaplemi v nárožích a hranolovou věží v západním průčelí, je postaven na půdorysu zevně oválovém, uvnitř osmiúhelníkovém, proloženém křížem. Loď je uprostřed sklenuta klášterní klenbou.
Zařízení kostela pochází z doby kolem roku 1871 od J. Stoklasy staršího, obraz sv. Václava od F. Maischeidera je z roku 1864, sochy sv. Anny a sv. Prokopa na bočních oltářích z roku 1737 jsou dílem M. Jelínka. Nejstarší součástí inventáře kostela je cínová křtitelnice z roku 1605. Ve zdi kostela jsou vsazeny dva náhrobní kameny z let 1716 a 1723. Nad portálem kostela je umístěn kamenný znak jeho zakladatelky Marie Antonie kněžny Montecuculi. Ostění hlavního vchodu na západní straně v nadpraží je zdobeno pískovcovým reliéfním znakem Colloredo. Kolem kostela se rozprostírá hřbitov, původně založený na půdorysu hvězdy. Roku 1909 byl na jižní straně rozšířen a jeho půdorys byl narušen (je dochován pouze na severní straně). Ve hřbitovní zdi je zasazen nečitelný náhrobek z roku 1772. Za hřbitovem na jižní straně jsou hroby čtyř členů rodiny Colloredovy.