Současnost
Současnost
základní údaje | doprava | místní organizace | poloha | turistika | fotografie | letecké fotografie
Obec má možnost objednat letecké snímky Dymokur o rozměrech cca 40 x 30 cm. Na naskenovaných fotografiích nejsou vidět celé snímky, pouze větší část.
Cena jedné fotografie zalité ve folii je 240 Kč. V případě zájmu o některý snímek dejte písemně závaznou podepsanou objednávku s jeho číslem.

Letecký pohled Dymokury 3318

Letecký pohled Dymokury 3327

Letecký pohled Dymokury 3331

Letecký pohled Dymokury 3336