Informace OÚ
Informace OÚ
základní informace | rozdělení činností | zastupitelstvo | poplatky | soubory | povinně zveřejňované informace | úřední deska | vzory smluv apod. | Sčítání LBD

 1. Oficiální název: OBEC DYMOKURY

 2. Důvod a způsob založení: podle zákona o obcích 128/2000 Sb.

 3. Organizační struktura: Obec Dymokury (části Dymokury, Svídnice, Černá Hora, Zbuzany, Jakubský Mlýn a Deblice) - za správu obce zodpovídá 11 členů zastupitelstva. V čele obec je volený, uvolněný starosta obce, neuvolněný místostarosta, dále jsou zřízeny výbory finanční a kontrolní.

 4. Kontaktní spojení: Obecní úřad Dymokury, Revoluční 97, 289 01 Dymokury, tel.: 325 635 112, e-mail: obecniurad@dymokury.cz, www.dymokury.cz, úřední hodiny: 8 - 12 a 13 - 17, pondělí a středa (jindy po dohodě)

 5. Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 0504262389/0800

 6. IČO: 00239089

 7. DIČ: obec není plátce DPH

 8. Rozpočet v tomto a předchozím roce 2008 (12 826 000 Kč)

  Dokumenty:
 9. Žádosti o informace: OÚ Dymokury, osobně v úřední dny nebo telefonicky. Mimo úřední hodiny po dohodě. Na základě písemných žádostí.

 10. Příjem žádostí a dalších podání: Obecní úřad, v úřední hodiny, poštou, e-mail - viz kontaktní spojení.

 11. Opravné prostředky: vnitřní předpis obce Dymokury o svobodném přístupu k informacím

 12. Formuláře: k dispozici na OÚ - viz kontaktní spojení

 13. Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací: projednání na OÚ, projednání s předsedou sociální komise, kontakty na poradny v Poděbradech (referát zdravotnictví a sociálních věcí)

 14. Nejdůležitější předpisy: zákon č. 128/2000Sb., o obcích, správní řád, stavební zákon, zákon 16/1999 Sb., o přístupu k informacím, organizační řád, obecně závazné vyhlášky, interní předpisy a směrnice

 15. Sazebník úhrad za poskytování informací: na OÚ Dymokury

 16. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.: na OÚ Dymokury

 17. Seznam organizací: příspěvkové (Masarykova základní škola Dymokury, Mateřská škola Dymokury), organizační složky (místní knihovna Dymokury a SDH Dymokury)