Co se děje
Co se děje
aktuálně | archiv 2003 | letní kino 2003 | aktuální fotografie | archiv 2004 | letní kino 2004 | archiv 2005 | archiv 2006 | archiv 2007 | Volby ZO 2010

Volby do Zastupitelstva obce Dymokury konané ve dnech 15. a 16. října 2010Informace o počtu a sídle volebních okrsků

V souladu s ustanovením § 15 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuji volební strany, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva obce Dymokury, konané ve dnech 15. a 16. října 2010, o počtu a sídle volebních okrsků.

Počet okrsků : 1

Sídlo volebního okrsku: Obecní úřad Dymokury, Revoluční 97, 289 01 Dymokury

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji:

 1. Volby do zastupitelstva obce Dymokury se uskuteční:
  v pátek dne 15. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
  v sobotu dne 16. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
 2. Místem konání voleb
  ve volebním okrsku Dymokury je volební místnost v kanceláři Obecního úřadu Dymokury, Revoluční 97, 289 01 Dymokury
 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
 4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
 5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu