Historie
Historie
v datech | název obce a statut | urbanistický vývoj | kostel | ostatní památky
Dymokury jsou jako městečko doloženy roku 1290. Později v neznámé době poklesly na ves, a přestože byly sídlem panství s tvrzí, městečkem se již nikdy více nestaly. Zástavba, tak jak nám ji ukazuje plán z roku 1842, je mladšího data, a nemá mnoho společného s původním lokačním městečkem. To bylo situováno jihozápadně pod kostelem kolem velkého tržiště. K jeho jihovýchodnímu rohu přiléhá panské sídlo, které vzniklo ve druhé polovině 14. století. Dnešní zámek s rozlehlým dvorem byl postaven ve druhé polovině 17. století a ve druhé polovině 18. století při něm byly zřízeny další zahrady. Ve východní části návsi byl snad již v 16. století postaven panský pivovar. Okolnost, že Dymokury byly panství, přispěla k jejich růstu, který začal počátkem 18. století a přetrval ještě období první republiky. Velká náves byla zastavěna, další velká část vyrostla kolem kostela, dále severně od návsi a severovýchodně od obce při silnici k nádraží. Zámecké zahrady z velké části zanikly. Za socialismu byla vybudována východně od Dymokur přeložka poděbradsko - jíčínské silnice a původní zástavba byla poškozena modernizací.